Sóttvarnaraðgerðir dómstólanna


Starfsemi dómstólanna verður með eðlilegum hætti eins og unnt er með hliðsjón af reglugerð nr. 957/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar sem gildir til og með 19. október nk.

Það er hvers og eins dómstóls að tryggja það að reglur um fjölda- og nálægðartakmörkun séu virtar innan veggja dómstólsins til samræmis við gildandi reglur þar um.
Samkvæmt reglugerð nr. 957/2020 eru störf dómstóla undanskilin fjöldatakmörkunum þegar dómstólar fara með dómsvald sitt. Almennt skal tryggja að hægt sé að hafa a.m.k. 1 metra á milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum. Við aðstæður þar sem 1 metra fjarlægð milli einstaklinga verður ekki viðkomið skal nota hlífðargrímu sem hylur munn og nef.

Heilbrigðisráðherra hefur veitt dómstólunum undanþágu frá reglugerð nr. 966/2020 þannig að heimilt er að hafa 1 metra á milli dómenda og annars starfsfólks dómstóla í dómsölum þar sem því verður ekki við komið að halda tveggja metra nálægðarmörkunum sem kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 1. gr.

Frumvarp um framlengingu bráðabirgðaheimilda hefur verið birt á vef Alþingis.  Dómstólasýslan bindur vonir við að frumvarpið muni hljóta skjóta þinglega meðferð

Reglugerð nr. 966/2020 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 957/2020